cesky anglicky nemecky

Privát U Lesíka

In-počasí
Privat U Lesika

info

gps

GPS: 48°44'44.98”N 16°45'54.85”E, Privát U Lesíka, Valtice

ubytovani http://www.hotel-ubytovani.com

Okolí


Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál je krajinná oblast nacházející se mezi městy Valtice a Lednice na pomezí Rakouska a Jihomoravského kraje. Areál proslavil rod Lichtenštejnů, který si zde založil v 18. a 19. století své hlavní sídlo a celou oblast přetvořil v přírodní park. Součástí parku je systém loveckých zámečků a drobných staveb: Kolonáda na Reistně, Belveder, Dianin chrám, Kaple sv. Huberta, Hraniční zámeček, Tři Grácie, Rybniční zámeček, Nový dvůr, Apollónův chrám, Lovecký zámeček, Janův hrad, Minaret, Obelisk, Pohansko a zámeček Lány.

více->


Lednice

Lednice

Obec s bohatou historii se nachází v Jihomoravském kraji přibližně 7 km severně od Valtic. Lednici si za své letní sídlo zvolil rod Lichtenštejnů. Zámek s jedinečným parkem, skleníkem a Minaretem láká ročně k návštěvě tisíce turistů.

více->


Mikulov

Mikulov

Pohraniční město Mikulov najdete 12 km západně od Valtic. Městu dominuje zámek, který se vypíná na skále. Naproti němu se na východním vrcholku tyčí Svatý kopeček s křížovou cestou. Panorama města dotvářejí vinohrady, které pokrývají úpatí Pálavských vrchů.

více->


Pálava

Pálava

Chráněná krajinná oblast Pálava, ležící v nejteplejší a nejsušší oblasti ČR, má téměř středomořský ráz. Místní krajinu tvoří rozlehlá úrodná pole a vinice, bělostné vápencové skály, skalní stepi a lesostepi s neobyčejně bohatou teplomilnou flórou a faunou. Pálava patří k nejdéle osídleným místům v Českých zemích. Právě odtud pocházejí odkryvy pravěkých tábořišť lovců mamutů. Nejnavštěvovanějším a snad i nejkrásnějším místem Pálavy je Děvín. Jedná se o podlouhlý hřeben mezi Dolními Věstonicemi a Klentnicí. Pro Pálavu jsou mj. typické i 3 romantické zříceniny středověkých hradů. Jsou jimi Sirotčí hrádek na Stolové hoře, Kozí hrádek v Mikulově a Dívčí hrady nad vodním dílem Nové Mlýny.

více->


Břeclav

Břeclav

Okresní město vzdálené 10 km východně od Valtic s důležitou železniční křížovatkou je považováno za vstupní bránu do Lednicko-valtického areálu. Dominantami města jsou renesanční zámek, moderní kostel sv. Václava a kostel Navštívení Panny Marie v Poštorné.

více->


Znojmo

Znojmo

Historické město Znojmo, proslavené okurkami, leží na levém břehu řeky Dyje. Ve městě se nalézá mnoho památek. Nejznámější z nich jsou rotunda sv. Kateřiny z 12. století, Loucký klášter, Znojemský hrad, Radniční věž a znojemské podzemí. Nedaleko se nachazí termální rakouské lázně v Laa a.d.T. Město Znojmo je od Valtic vzdáleno 65 km.

více->


Vídeň

Vídeň

Hlavní město Rakouska proslavené svými kavárnami a tradicemi leží na řece Dunaji. Metropole byla založena římskými legionáři jako Vindobona. Vídeň nabízí mnoho kulturního a turistického vyžití. Hlavními lákadly jsou kromě muzeí a vyhlášených kaváren také historické památky: palace Hofburg, Schönbrunn, Parlament, Präter, St. Stephansdom, Radnice, Hundertwasser Haus a Ringstrasse. Do Vídně dojedete z Valtic po 85 km cesty malebným rakouským venkovem. Nejvíce turistů tradičně míří do Vídně v době adventní, kdy se celé město ponoří do světel a v ulicích voní svařené víno a pečené kaštany.

více->


Bratislava

Bratislava

Stejně jako Vídní, i Bratislavou protéká řeka Dunaj. Mezi symboly města patří Bratislavský hrad se čtyřmi nárožními věžemi, "Nový most" s kavárnou v hlavním pylonu a Staré Město s Michaelskou bránou. Nedaleko od města západním směrem se řeka Dunaj stéká s Moravou. Nad jejich soutokem se tyčí zřícenina hradu Devín. Vzdálenost od Valtic činí 91 km.

více->

Privát u Lesíka, Dana Březinová, K Lesíku 807, Valtice 631 42, mobil:+420 724 119 170, IČO:71 92 78 41, ev.č.370401-58484 MÚ Břeclav

Breza©